Hvem er din dekningssjef?

Bla ned

Lenge har man snakket om WiFi og mobilnettverk som alternative teknologier – nå blir det ikke sånn lenger!

Under årets Atea Community vies WiFi Calling mye oppmerksomhet. I samarbeid med Telenor og deres produkt WiFi Tale demonstrerer vi i Aruba dette i praksis i alle Community-byene, og temaet er også sentralt i mitt foredrag med tittelen “How Tomorrow Moves”. Og temaet opptar kundene som besøker Community til de grader at det i perioder har vært kø foran vår stand i messeområdet!

Mens mobilnettverkene og de trådløse nettverkene i bedriftene tidligere nærmest har vært konkurrenter, er disse to nå blitt bestevenner. Bakgrunnen for dette er endringene mobiloperatørene nå gjør i taletrafikken for å gi bedre dekning, og ikke minst kvalitet på dine mobilsamtaler. Frem til i dag har taletrafikken gått i GSM-nettverket (2G), mens 4G nettverket har vært forbeholdt datatrafikken du har brukt fra mobiltelefonen din. Nå pakker mobiloperatørene inn disse talepakkene i standard IP-pakker, og kan dermed overføre disse også over “datakanalen” i 4G-nettverket. Fordelene er mange, blant annet når det gjelder dekning i et 4G-nettverk som er under sterk utbygging, og ikke minst i talekvalitet med at man da før høyere kapasitet tilgjengelig til hver samtale.

At man nå flytter denne trafikken inn i standard IP-pakker gir også nye spennende muligheter i forhold til transparens på underliggende bærer, noe som igjen gjør at taletrafikken fra mobiltelefonen like gjerne også kan transporteres over et WiFi-nettverk når dette er tilgjengelig, uten at brukeren hverken må ta noe valg eller merker noe forskjell på dette. Dette kan igjen gi deg som bruker en helt annen kvalitet på mobilsamtaler innendørs!

Du blir din egen dekningssjef!

I takt med tiden der nye bygg preges av store glassfasader, mer isolasjon for energieffektivisering, og generelt vanskelige forhold for mobilsignaler å trenge igjennom, er teknologien beskrevet over en kjærkommen forbedring for mange. For mobiloperatørene betyr dette at det blir mye rimeligere å tilby god dekning (innendørs mobilnett er svært kostbart!!), og for kundene betyr det at de selv i en langt større grad har mulighet til å selv sørge for at dekningen gir en riktig kvalitet. Med andre ord åpner dette for at du blir din egen dekningssjef!

Vårt samarbeid med Telenor rundt dette på årets Atea Community viser at vi går en fremtid i møte med langt bedre opplevd kvalitet på mobilsamtaler enn vi har hatt frem til i dag, og kvaliteten på samtalene vi kjører under demonstrasjonene våre er av en helt annen verden enn det vi lange har vært nødt til å venne oss til når vi snakker i mobilene våre innendørs. Jeg vil gjerne skryte av Telenor som innovatører på området, og er overbevist om at dette vil føre til store forbedringer for mange etterhvert som tjenesten rulles ut i månedene som kommer. Men samtidig vil jeg påpeke viktigheten av et riktig bygget WiFi-nettverk for at dette skal fungere. Når du får privilegiet av å være din egen dekningssjef betyr dette også at det er du som er ansvarlig for kvaliteten på denne tjenesten. De fleste av oss har erfaringer med en dårlig Skype- eller Lync-samtale over WiFi, og fallhøyden her er stor!

Grip mulighetene som ligger i WiFi Calling, men gjør det på en måte som gir bedre kvalitet og mer fornøyde mobilbrukere!

Tags:

Submit a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *