Hva er mobilitet?

Bla ned

Begrepet mobilitet har ”historisk” hatt flere ulike betydninger, og betydningen har endret seg etter hvert som vi har blitt mer og mer digitaliserte med årene. ”Historisk” i dette perspektivet strekker seg omtrent 20 år tilbake i tid, og til starten på at begrepet laptop ble mer og mer allemannseie.

Tilbake til laptopen sin barndom regnet vi det som stor mobilitet at vi kunne pakke sammen våre slepbare apparater og ta disse med oss til hjem. Etter hvert som WiFi ble innført i de fleste bedrifter endret innholdet i mobilitet seg mer og mer mot at vi skulle kunne jobbe med apparatene våre uavhengig av kablene de tidligere hadde vært koblet til nettverket med.

Definisjonen på mobilitet avgjøres nok i stor grad også av hvem som lager den. For mobiloperatørene vil mobilitet fortsatt i stor grad være at en bruker kan gjøre sine arbeidsoppgaver over mobilnettverket.

Mobiloperatørene vil fortsatt ofte forsøke å definere mobilitet som at man kan utføre sine arbeidsoppgaver over mobilnettverket

Men mobilitet bør i dag være et begrep vi har et bevisst forhold til i langt større utstrekning enn bare hvilken bærer man benytter i nettverket. Mobilitet bør handle om at applikasjoner og data forflyttes mellom enheter og lokasjoner, og at brukerne må kunne ta med seg disse og jobbe effektivt på tvers av tid, sted og enheter de jobber på. Det handler om hvor dataene og applikasjonene plasseres, og hvordan man sikrer riktig tilgang og ikke minst kvalitet uavhengig av parameterne nevnt over.

Virksomheter i dag bør ikke gjemme unna tilganger og effektivitet bak brannmurer, låste dører og bedriftens interne PCer. Virksomhetene bør legge vekt på at applikasjoner skal være standardiserte, og lett tilgjengelige enten det er på en PC, Mac, iPad, smarttelefon, enten det er på kontoret, hjemmekontoret eller på reise.

Eksempler på viktige faktorer her er hvordan applikasjoner og data presenteres (web, applikasjoner, mobile apps osv), hvordan brukere autentiseres (brukernavn/passord, sertifikater, 2 faktor osv) og hvordan informasjon transporteres (SSL, VPN osv).

En riktig strategi rundt mobilitet vil gjøre ansatte i stand til å kunne gjøre jobben sin effektivt i ulike situasjoner. Hvordan man jobber varierer fra dag til dag, og fra time til time. Og ikke minst fra ansatt til ansatt.

En god strategi rundt mobilitet, og med vekt på sikkerhet og kvalitet på løsningene også i en mobil hverdag, vil det også reisen til skyen bli enklere for mange virksomheter. Om applikasjoner og data er bygget med riktig sikkerhet og kvalitet, uavhengig av tid, sted og enhet man jobber på, vil det også bli irrelevant hvorvidt applikasjonene og dataene er plassert i egen kjeller, hos en driftspartner eller i en offentlig skytjeneste.

Tags:

Submit a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *