5 viktige WiFi-trender

Bla ned

Det er mange store megatrender som treffer oss som jobber innenfor IT-bransjen. Noen av de seneste som vi har hørt om og om igjen de siste årene er Cloud, Big Data, Social Media og Conzumerization / BYOD. Felles for de alle, og kanskje den største megatrenden av alle er Mobility. Gjennom fremveksten av alle disse trendene viser det seg stadig at uten ”plummingen” og grunnmuren klarer vi ikke å ta trendene innover oss med suksess i virksomhetene. Alt sammen setter sine krav til nettverket, og uten et velfungerende nettverk som er klart for nye tjenester kommer man ofte skeivt ut i alle retninger.

Plattformene, enhetene og brukerne våre blir mer og mer mobile, og for å håndtere dette må vi også ha gode mobilitetsløsninger. Mens det tidligere var et mindretall av enheter som var klargjort for bruk med WiFi, ser vi nå at de færreste enhetene lenger har mulighet for å bruke kablet nettverk. Og om muligheten skulle være der er det lite hensiktsmessig for de fleste brukere. Kapasiteten i trådløst nettverk har gått forbi det vi vanligvis har mulighet til å kable ut til arbeidsplassene og møterommene, og sikkerheten i et trådløst nettverk overgår det vi tilbyr på kablet infrastruktur. WiFi har blitt vår primære bærer, og for min egen del er det ingen av enhetene jeg bruker som har mulighet for kablet nettverk – MacBook, iPhone eller iPad. Denne trenden gjelder også IOT-enheter (Internet of Things); byggstyring, lyspærer, kjøleskapet, badevekten osv. Brukerne våre har gjennomgått megatrenden for Mobility – og det må vi også sikre at løsningene og infrastrukturen vi leverer til brukerne våre er klare for!

En annen stor greie vår del av bransjen må håndtere i aller nærmeste fremtid er mobiloperatørene sin vei inn mot Voice over LTE (VoLTE) og Voice over WiFi (WiFi Calling). Spesielt innendørs mobildekning har lenger vært en utfordring for operatørene, særlig etter hvert som næringsbygg har utviklet seg med materialvalg og utforming som gjør dette betydelig mer utfordrende enn tidligere. Samtidig benytter man også andre frekvenser, som igjen også har men mindre gjennomtreningsevne i disse byggene. For å bøte på denne problemstillingen har det lenge vært snakk om alternative teknologier for å løse dette, blant annet med repeatere, femto cell, micro cell, small cell osv. Det har over tid vært vanskelig å enes om standardisering innenfor disse områdene, og fortsatt har man derfor mange av de samme utfordringene som var der for 5-10 år siden. Løsningen som nå er på vei til å ta form muliggjør isteden at taletrafikken kjøres over standard IP, dvs. enten det mobile LTE-nettverket (VoLTE) eller over annen standard infrastruktur som WiFi (WiFi Calling). På denne måten har de store mobiloperatørene en gylden mulighet til å skyve ansvaret for siste del av dette aksessnettverket over på virksomheter og byggherrer, og selv spare kostbare mobilnett-løsninger for å dekke disse behovene. Og denne muligheten ser de absolutt ut til å ta! Denne funksjonaliteten er nå begynt å bli rullet ut i software til de store mobiltelefonprodusentene, og i disse dager kaster også de norkse mobiloperatørene inn i spillet (http://e24.no/digital/telenor/slik-vil-telenor-endre-maaten-du-ringer-paa/23577228)! Misforstå meg rett; jeg ser på dette som en kjempepositiv utvikling, og en svært kosteffketiv måte å bytte denne infrastruktkuren ”last mile”, men samtidig setter dette krav til våre egne interne nettverk som vi ikke har vært vant til å se tidligere. Løsningene vi og brukerne våre benytter vil snart ta VoLTE og WiFi Calling i bruk – og det må vi også sikre at løsningene og infrastrukturen vi leverer til brukerne våre er klare for!

I tillegg til endringen i mobilnettverkene ser vi også det samme på området fasttelefon. ”Fasttelefon?!”, vil mange da si! For mange bedrifter er nok behovene endret seg, og kanskje er den tradisjonelle fasttelefonen allerede død hos mange. Og for mange av disse lever likevel funksjonen ”fasttelefon” likevel videre i en ny, og mer avansert drakt i form av løsninger for Unified Communication. Enten det her er Skype for Business, Lync eller andre løsninger og tjenester som er i bruk er felles for de alle at det sjelden er over et kablet nettverk dette leveres til sluttbruker. For å få dette til å fungere optimalt over en trådløs infrastruktur er det essensielt at infrastrukturen i seg selv ”forstår” trafikken som går over den og har muligheter for prioritering og styring av klientene og trafikken på en riktig måte. Dette stiller særlig store krav i et avansert WiFi-nettverk ute hos virksomhetene der faktorer som tetthet av brukere, antallet aksesspunkter, radiokanaler etc. hver og en øker kompleksitet. Brukerne har plugget ut ”den siste kabel” – fasttelefonen – og det må vi også sikre at løsningene og infrastrukturen vi leverer til brukerne våre er klare for!

I tillegg til at teknologien vi omgir oss med blir smartere, og ikke minst alle ”tingene” rundt oss blir smartere for hvert år som går gjelder heldigvis også det samme for infrastrukturen som ligger til grunn. Ikke minst ser vi hvordan vi kan bruke dette med ”WiFi analytics” som kan spore klienter i nettverket vårt, lage avanserte statistikker for oss på bevegelse, hvor folk oppholder seg osv. Dette øker verdi for virksomhetene, og kan i mange tilfeller også gripe inn og bli en strategisk del av verdiskapningen vår. Mange bedrifter er nå også i gang med å bruke Beacons (typisk basert på BlueTooth Low Energy – BLE) som et supplement til WiFi-infrastrukturen for å kunne gjøre enda mer avanserte oppgaver rundt dette området. Med denne type teknologi åpner man også for 2-veis kommunikasjon ut til mobilenheter, og er med å skape ”besøksopplevelse” enten dette er i et kontorbygg, fotballstadion, museum eller kjøpesenter. Vi kan guide brukerne rundt i arealet vårt, gi tilgang til relevant informasjon i forhold til akkurat der de befinner seg, hjelpe oss med sikkerheten ved en evakuering, og ikke minst gi oss nyttig informasjon om hvordan våre besøkende bruker arealet vårt. Kombinasjonen av denne informasjonen og avanserte App’er til mobilenehtene våre åpner en helt ny verden – en verden som griper inn i verdiskapning langt mer direkte enn det IT infrastruktur normalt har gjort. Ledere og markedsfolk verden over er opptatt av å kunne ta ut verdiene av disse nye mulighetene – og det må vi også sikre at løsningene og infrastrukturen vi leverer til brukerne våre er klare for!

Med alle disse bruksområdene som nå den nye trådløse infrastrukturen vår skal håndtere medfører dette selvsagt også nye utfordringer hva angår sikkerhet, kvalitet på de kritiske tjenestene og brukeropplevelse. Det er da vesentlig at nettverket henger sammen ende til ende og understøtter disse forventningene både bra brukere og applikasjoner. Nettverket vi leverer til brukerne våre må være ”software defined” og selv forstå hvilke brukere og applikasjoner som benytter nettverket til en hver tid, og selv kunne tilpasse hvilke tilganger som er riktige og viktige og med hvilken kvalitet. Nettverket må selv forstå at tidskritisk trafikk som tale og video må prioriteres, og selv kunne tilpasse seg forholdene rundt seg etter hvert som disse måtte endre på seg. For å få til dette må både radionettverket være intelligent, og ikke minst også håndteringen av trafikk videre innover i nettverket. Brukerne og applikasjonene stiller krav til at dette er på plass for å kunne fungere optimalt – og det må vi også sikre at løsningene og infrastrukturen vi leverer til brukerne våre er klare for!

Det er dette vi i Aruba er opptatt av. Vi lager nettverk som understøtter alle 5 punktene over. Vi inngår strategiske samarbeid med viktige samarbeidspartnere som Ericsson rundt mobile networking og Microsoft rundt Skype for Business. Vi sitter selv i førersetet rundt utviktlingen av Beacon-teknologi og Mobile Engagement med Meridian-plattformen vår, og vi er hver dag levende opptatt av at kundene våre skal bygge den riktige infrasturkturen som kan være med å understøtte forretningene deres inn i fremtiden. 2016 vil bli et viktig år, kanskje det viktigste noen gang innenfor disse områdene. Vi må være klar for at alle enhetene våre skal på WiFi, også smarte IOT-enheter som ikke nødvendigvis henger direkte sammen med en bruker. Vi må være klar for at sanntidsapplikasjonene skal innta nettverkene våre, enten dette er mobiltrafikk eller det er trafikken fra de gamle fasttelefonene, alt vil smelte sammen i ETT nettverk i 2016. Nettverkene våre må i tillegg være smarte, kunne forstå både WiFi og BLE og tilpasse seg til de applikasjonene som skal kjøres der.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en riktig god trådløs julefeiring!

54C10605-4918-4532-B31A-29232F0F6DFA

Tags:

Submit a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *